Glavna obilježja NVO „Alternative“ Kakanj tokom dvedesetogodišnjeg rada

Projekti UG „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrivanje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s tim stalno radimo na uspostavljanju i unapređenju suradnje sa lokalnim vladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjaju na istraživanja u zajednici i participaciju građana te vode računa o elementima održivog razvoja.

* Programski ciljevi kretali su se od podrške povratku do razvoja kulture demokracije na nivou lokalnih zajednica.

* Uposlenost u organizaciji kretala se od jedne do jedanaest osoba.

* Tehnički smo kvalitetno opremljeni sa umreženim računarima i korištenjem Internet učionica ili učenja na daljinu kroz projekte koje implementiramo

* Četiri godine smo surađivali sa E-net centrom pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetom Alberta iz Kanade pružajući konsultantske i trenerske usluge u edukaciji općinskog menadžmenta na temu: „Strategija razvoja općina“ paralelno razvijajući vlastite kapacitete

* Educirali smo kvalitetne timove lokalnih trenera za razvoj vještina i znanja općinskih vijećnika posebno u području participativnog planiranja i prevenciju rodno zasnovanog nasilja

* Prepoznatljivi smo po kvalitetnim radionicama za učenje odraslih i organizaciji odličnih omladinskih višednevnih međunarodnih kampova

* Od 2012 do 2014. imamo značajne aktivnosti u oblasti monitoringa općinskih sudova,; demokratizaciji izbora, promociji zdravih stilova života informiranju javnosti o EU integracijama, ekološkim kampanjama u oblasti odgovornog upravljanja vodama

* Od 2014, godine aktivni smo u podršci inkluzivnom obrazovanju, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i podršci jačanju uloge žena i mladih u bh. društvu.

* U 2018. godinu ulazimo sa projektima ciljanim na unapređenje infrastrukture za poduzetnike početnike čije se poslovanje zasniva na novim pristupima, tehnologijama i inovacijama te nastavljamo aktivnosti namijenjene jačanju uloge žena i mladih u bh. društvu.

Izjava Predsjednika udruženja

Naši aktuelni projekti

KICK
Prevencija rodno zasnovanog nasilja
Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti

Sve naše radionice

AKTIVNOSTI

U svim našim aktivnostima fokusirani smo na žene i mlade.

BILTENI

Kroz naše mnogobrojne projekte uradili smo i nekoliko korisnih priručnika i biltena koje možete pogledati ...
Maksuma Topalović
Izvršna direktorica

Aktuelni donatori

Svi dosadašnji donatori

KONTAKTIRAJTE NAS

Željeli bismo da nam se javite i kažete šta mislite o našem radu

Adresa

Ulica Šehida 5 (Omladinski centar)
Kakanj 72240

Bosna i Hercegovina

Telefoni

Tel: +387 32 556 288

Email : alternative@bih.net.ba

Close Menu