Maksuma Topalović, projekt menadžerica KICK-a predstavila je KICK-ov program učenicima kakanjskih srednjih škola u završnom dijelu Forum teatra “Gdje je žena u bh.društvu?” održanom 25.11.2018.

Cilj KICK-a je razviti poticajno okruženje za društveno-ekonomsku afirmaciju mladih u općini Kakanj.

Predstavljeni su programi u KICK-u:
KICK start your idea – podrška za pokretanje biznisa,
KICK out local problems – cilj programa je da mladi s različitim znanjima i interesima unaprijede svoje znanje i vještine kako se razvijaju inovacije u skladu s potrebama zajednice,
Girls kicking in podrška ženama u poslovnom sektoru.
Sa više detalja o programima KICK-a i kalendarom aktivnosti ova grupa i drugi srednjoškolci će biti upoznati u narednom periodu. Sve informacije bit će dostupne na
https://kick.ba/ i https://www.facebook.com/kick.kakanj

Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK podržan je kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Program finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). #ReLOaD