Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti

Sastanak radne grupe za pripremu dinamičnih i kreativnih alata učenja za prevenciju ovisnosti.
Trening materijali treba da potiču djecu i mlade da uče kroz glumu i kreativno izražavanje te dalja istraživanja i rad na sebi samima. Sadržavaju analize književnih djela i pripremu kratkih igrokaza u cilju prevencije ovisnosti.

Projekat “Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti” implementira udruženje Alternative Kakanj u periodu 1.10.2018.- 31.3.2019. godine. Projekat je podržan kroz RIPPO fond – Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH, kog implementira Udruženje Narko Ne Sarajevo.