„Dinamična i zanimljiva radionica sa višestrukom koristi za nas mlade! “
jedna je od evaluacijskih ocjena osamnaestogodišnjaka učesnika radionice u Projektu „Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti“ !

U petak, 21.12.2018.g. održana je radionica u III4 odjeljenju Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj čiji je cilj bio da se kroz analizu likova i njihove odgovornosti u spletu svih negativnih okolnosti i njihovih tragičnih priča iz romana „Ljubav u doba kokaina“ Simonide Milojković, dođe do zaključaka i formiranja stavova o ovisnosti, posebno narkomanskoj, te posljedicama po pojedinca i cijelo društvo. Radionica je još jednom pokazala da se analizirajući teške životne priče mladih ljudi, najbolje razvijaju empatija, kritičko mišljenje, shvatanja i stavovi o životnim problemima u porodici, među vršnjacima, o prijateljstvu, ovisnosti i odgovornostima koje svi faktori teških životnih priča imaju i ugrađuju u rješavanje problema ovisnosti. Mladići i djevojke ove radionice su sa velikim žarom učestvovali u razgovoru i diskusiji, analizirali, argumentirali i usaglašavali individualne i grupne stavove. Opći zaključak koji su ponijeli sa sobom u život je da je narkomanija najveća nesreća pojedinca, roditelja i društva u cjelini, da svi oni imaju svoju odgovornost u ovisničkom, narkomanskom životu , ali najveća odgovornost je na samom pojedincu i njegovom stavu i odluci „Nikada neću probati nikakvu drogu i neću da budem nesretan čovjek, gubitnik ! …“. Voditeljica radionice pedagog i psiholog Vildana Neimarlija je na kraju , poslije završne vježbe povjerenja, dala upute o potrebi da sebe volimo i kako samo iz ljubavi prema sebi i drugima možemo izbjeći kandže droge i dilera, te kako možemo pomoći drugima i kome se s povjerenjem obratiti za pomoć.