Naziv projekta: U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), NVO Alternative Kakanj provodi projekat Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK.

 

Kratki opis projekta: Ideja predloženog projekta je ispuniti potrebu za prostorom za umrežavanje, edukaciju, razmjenu i realizaciju društvenih i poslovnih ideja mladih od 15-30 godina starosti  Kreativni – inovacijski centar Kakanj (KICK) je zamišljen kao napredan omladinski inkubacijski centar koji će biti mjesto susreta i razmjene ideja potencijalnih mladih poduzetnika i inovatora i voditelja društvenih promjena. Metodologije koje projekat koristi:

  • Istraživanje potreba poslovnih subjekata i potreba zajednice te kreiraje izazova koje projekat stavlja pred mlade ljude potičući njihovu kreativnost i inovativnost;
  • Radionice za podizanje kapaciteta mladih ljudi;
  • Rad u timovima na rješavanju društvenih i problema poslovnih subjekata (Radeći u timovima mladi ljudi su podrška jedni drugima.
  • Susreti javnog i biznis sektora sa mladima koji su pokrenuli svoje biznise ili imaju poslovne i projektne ideje

Cilj: Razviti poticajno okruženje za društveno – ekonomsku afirmaciju mladih u općini Kakanj kako bi se bolje odgovorilo na potrebe različitih aktera (poslodavaca, institucija i organizacija)

Očekivani rezultati:

  1. Funkcionalno opremljen prostor KICK-a (Kreativni inovacijski centar Kakanj)

Uspostavljeni programi:

  1. KICK – start your idea! (programi edukacije i podrške pri počinjanju biznisa);
  2. KICK out local problems! Program edukacije o konceptu društvenih inovacija;
  3. Girls KICKing in – program edukacije i podrška mladih poduzetnica

Vrijeme provedbe projekta: 1.9.2018.- 31.5.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Maksuma Topalović, Projekt menadžerica

 

 

 

 

 

Projekat finansira Europska Unija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).