Delegacija USAID iz Vashingtona u sastavu Ami Morgan, Division Chief U.S. Agency for International Development i Jennifer Hawkins WPS Advisor u pratnji predstavnika USAID-ovog ureda u BiH i predstavnika Agencije za ravnopravnost spolova – ARS BiH, 4.12.2018. posjetila je Udruženje Alternative Kakanj. Cilj posjete je razmijeniti informacije u oblasti rodno zasnovanog nasilja, rodnih stereotipa i rodne diskriminacije. Maksuma Topalović, predstavila je projekat Udrućenja Alternative” Kakanj : “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u razrednoj nastavi osnovnih i srednjih škola” podržanog sredstvima Ministarstva za ljudska prava kroz program “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” podržanog sredstvima USAID.