Sredstva EU kroz NVO Alternative i Kick su kvalitetno iskorištena

-riječi su šefa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Johanna Sattlera. koji je iskazao zadovoljstvo ulaganjem sredstava EU u projekat NVO Alternative – Kick (Kreativni inovacijski centar Kakanj)
Adresa smo koju posjećuju važne delegacije kojima je značajan razvoj demokratizacije i civilnog društva u BiH. Teme u Kick-u, prema mišljenju ambasadora Sattlera, su aktuelne, žive i značajne za veću uključenost mladih u društvene procese.
Kada vas prvi čovjek EU u BiH prepozna kao pokretače aktivizma mladih onda vam to daje vjetar u leđa da nastavite ono što ste i započeli. Velika je to odgovornost koja nas obavezuje na još bolje rezultate.
Osoblje i suradnici „Alternative“ nisu krili oduševljenje pristupom i otvorenošću ambasadora Sattlera. Iskazana je spremnost na dalju suradnju i „Alternative“ su pozvane na partnerstvo u budućim projektima. Ambasador Sattler mladima poručuje da je EU njihov lojalan partner.
Ova posjeta je bila odlična prilika da predstavimo, ne samo Kick, već i druge projekte NVO „Alternative“ Kakanj finansirane sredstvima EU.
Na skali od 1 do 10 koliko ste zadovoljni kada trebate predstaviti vaš rad, projekte i rezultate u proteklom periodu , mi trenutno 11.
Evo zašto.
Projekti NVO „Alternative podržani sredstvima EU:
1. EIDHR program EU 2005./2006 : projekat „Općine Centralne BiH za Evropu“ , budžet: 76.074,00 EUR
2. CARDS 2004 – EU RED Fond, 2005./2006. :Projekat: Jačanje turizma kroz edukaciju i promociju u regiji Centralna BiH – STEP u BiH“ ; Budćet 166.665,34 EUR
3. Partnerski projekat sa Independent Zenica , 2010./2012.: „Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije“
4. IPA EU ETNAR: regionalni projekat / Zelena akcija HR . 2013.-2014. ; NVO „Alternative“ subgrant 9.779,00 . KM ; Projekat : Budimo odgovorni u upravljanju vodama
5. IPA EU ETNAR: regionalni projekat Zelena akcija HR . 2015.-2016 ; NVO „Alternative“ subgrant 17.602,00 . KM . Projekat: Održivo i odgovorno upravljanje seoskim vododvodima
6. EU – Balkan monitoring public finance, 2018./2019.- / projekat „Povećan uticaj OCD u kreiranju okolišnih politika i
7. ReLOaD program – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu , implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP , 2018./2019. Projekat: Kreativni inovacijski centar Kakanj – Kick. Budžet: 59.376,00 KM
Prilikom posjete ambasador Sattler uručio je certifikate učesnicima trečeg ciklusa programiranja na temu web dizajniranja. Ova aktivnost (programiranje) je jedna od samoodrživih inicijativa u Kick-u.
#europa #ReLOaD