Pozivamo mlade da nam se pridruže:

na Forum teatru, 25.11.2018. godine u sali Omladinskog centra Kakanj od 10-12 sati

Tema: Gdje su žene u bh.društvu?

Forum teatar je zanimljiv pristup igre, glume, promatranja i aktivnog učešća u edukaciji i motiviranju mladih na pokretanja društvenih akcija.

Forum organizuje Udruženje „Alternative“ Kakanj u suradnji sa lokalnim timom ASU BiH Kakanj u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja koristi 16 dana između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembar) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10.decembar) kako bi naglasila da uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja protiv žena predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Drugi događaji u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja:

  • Radionica o ljudskim pravima i aktivizmu mladih, Omladinski centar Kakanj
  • Posjeta mladih JU Dom zdravlja Kakanj – službi Centar za mentalno zdravlje Kakanj (CMZ) i radionica o ljudskim pravima i aktivizmu mladih u CMZ Kakanj.

Posjetu i radionicu organizira Centar za mentalno zdravlje Kakanj u suradnji sa udruženjem „Alternative“ Kakanj