Kamp "Tri dana bez tri ekrana" Pogorelica- Fojnica, 27.- 28.8.2020. Ciljevi: Upoznavanje s komunikacijskim strategijama i tehnikama za učinkovito održavanje dobre komunikacije Upoznavanje s oblicima verbalne i neverbalne komunikacije Razvijanje…

Continue Reading Razvoj komunikacijskih vještina i suradnje

Jučer, 27.2.2019., u prostorijama KICK-a održana je radionica za učenike IX razreda osnovne škole "Hamdija Kreševljaković" Kakanj. Radionica je bila usmjerena na jačanje vještina podrške i socijalne interakcije, a kroz…

Continue Reading Aktivno slušanje

Područna škola Čelikovina – Dvije radionice na temu: Stereotipi i predrasude Naziv radionice: Biti svoj a biti sretan Tema: Stereotipi i predrasude Trener: Esmin Brodlija, dipl. Psiholog i geštalt psihoterapeut…

Continue Reading Područna škola Čelikovina – Dvije radionice na temu: Stereotipi i predrasude

Samopouzdanje – otkrivanje pozitivnih osobina Dvije radionice, po jedna za dva kombinovana odjeljenja u područnoj školi Ričica Tema radionica: Samopouzdanje - Otkrivanje pozitivnih osobina Trener: Brodlija Esmin Ričica: 19.12.2017. Projekt…

Continue Reading Samopouzdanje – otkrivanje pozitivnih osobina

Radionica u kreativnom centru " Izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja" , 16.12.2017. Cilj: Razviti kod djece prihvatanje samog sebe i zadovoljstva sobom Sadržaj radionice: Uvodna vježba: "Lijepa riječ zlatna vrata otvara"…

Continue Reading Izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja

Radionica u kreativnom centru " Izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja" , 16.12.2017. Cilj: Razviti kod djece prihvatanje samog sebe i zadovoljstva sobom Sadržaj radionice: Uvdona vježba: "Llijepa riječ zlatna vrata otvara"…

Continue Reading „Sujetna svraka i glupi papagaj“ – Izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja

Kreativni centar, 1.7.2017. Cilj radionice je uviđanje razlike između negativne i pozitivne/afirmativne komunikacije. Kako se jedna i druga reflektiraju na učesnike u komunikaciji i na posmatrače. Za analizu smo odabrali…

Continue Reading Opažanje čulima – podrška afirmativnoj komunikaciji

Kreativni centar, 22.4.2017. "Šta me veseli a šta ljuti u školi i kod prijatelja" naziv je vježbe na radionici: Jačanje samopouzdanja - druge aktivnosti održane u subotu 22.4.2017. za učesnike…

Continue Reading Šta me veseli a šta ljuti u školi i kod prijatelja

Kreativni centar, 25.3.2017. "Važno je imati dobro mišljenje o sebi i ne stidjeti se vlastitih dobrih osobina", zaključak je prve današnje vježbe kroz koju su djeca govorila o svojim dobrim…

Continue Reading Jačanje samopouzdanja djevojčica i dječaka

Kreativni centar,23.4.2016.godine Projekat: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja. Projekat u organizaciji UG „Alternative“ Kakanj podržan je sredstvima In fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i…

Continue Reading Slušaj pažljivo