Područna škola Čelikovina – Dvije radionice na temu: Stereotipi i predrasude

Naziv radionice: Biti svoj a biti sretan
Tema: Stereotipi i predrasude
Trener:
Esmin Brodlija, dipl. Psiholog i geštalt psihoterapeut

Dvije radionice održane su za dva kombinovana odjeljenja O.Š. „Omer Mušić“ Brežani, područna škola „Čelikovina“ 25.12.2017. Radionice su dio projekta “Jedanke šanse za obrazovanje” podržanog sredstvima Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku.
U nastavku teksta prenosimo izvještaje trenera sa obje radionice

Učesnici: Učenici II i IV razreda O.Š. „Omer Mušić“ Brežani, područna škola „Čelikovina“

Radionica je pomogla učesnicima da razumiju šta znači grupna pripadnost, biti isključen i odbačen, koliko je značajno pružiti podršku i ruku prijateljstva djeci koja su na neki način drugačija, kao i značaj grupne povezanosti, suradnje i povjerenja.
Tokom adionice moglo se vidjeti da djeca imaju brojne predrasude i stereotipe o različitim grupama djece, te su se u diskusiji mogle čuti i one koje su pozitivne i koje su negativne. Zajednički zaključak je ipak bio da ne možemo osobinu koju pokazuje pojedinac pripisivati cijeloj grupi, te da ne treba govoriti o drugima nešto u šta se nismo sami uvjerili ili provjerili sa tom osobom.

Učenici SU naučili šta su to predrasude i stereotipi, kao i kako se boriti i nositi sa njima.

Učesnici: Učenici II i IV razreda O.Š. „Omer Mušić“ Brežani, područna škola „Čelikovina“

Radionica je bila korisna i pomogla je učesnicima da razumiju koja se neugodna osjećanja javljaju kada je osoba izolovana ili odbačena, šta znači grupna pripadnost, biti isključen i odbačen, koliko je značajno pružiti podršku i ruku prijateljstva djeci koja su na neki način drugačija, kao i značaj grupne povezanosti, suradnje i povjerenja.
Tokom radionice moglo se vidjeti da su učenici četvrtog razreda više fokusirani na rivalski odnos dječaci i djevojčice, te da imaju brojne predrasude i stereotipe o ove dvije grupe, ali i drugim grupama djece, te su se u diskusiji mogle čuti i one koje su pozitivne i koje su negativne.