Jučer, 27.2.2019., u prostorijama KICK-a održana je radionica za učenike IX razreda osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj.
Radionica je bila usmjerena na jačanje vještina podrške i socijalne interakcije, a kroz model aktivnog slušanja.
Cilj radionice bio je upoznati učesnike sa pojmom aktivnog slušanja, te njegovim razlikama u odnosu na pasivno i agresivno slušanje. Učesnici su kroz različite vježbe spoznavali različite vrste slušanje, te ih prepoznavali u svakodnevnom životu.
Kroz posebno osmišljene vježbe, prilagođene njihovom uzrastu, učenici su imali priliku upoznati se sa JA – TI porukama, odnosno zmijskim i žirafskim govorom. Prepoznali su zmijski govor (govor prepun dijagnoza, zahtjeva i poricanja odgovornosti) kod sebe, ali i kod ljudi oko sebe (roditelja, nastavnika, prijatelja…), te su TI poruke koje svakodnevno čuju, kroz vježbe prevodili u JA poruke, odnosno žirafski govor (govor u kojem iznosimo svoja zapažanja, osjećaje, potrebe i želje). Učenici koji su bili motivisani za promjenom svog stila slušanja su mogli nakon prvih vježbi TI poruke prevesti u JA poruke. Učenici su pokazali zainteresovanost za ovu tematiku, te se nadamo da će neki od njih nastaviti sa vježbanjem JA poruka, tj. iznošenjem svojih osjećanja i potreba, a ne uspostavljanja dijagnoza i etiketiranja drugih prilikom svakodnevnih razgovara.

Radionica je održana u okviru projekta udruženja “Alternative” Kakanj : Prevencija rodno zasnovanog nasilja u planovima razredne nastave u osnovnim i srednjim školama.” Projekat je podržan iz sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH – Agencije za ravnopravnost spolova BiH kroz projekat “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BIH” podržanog sredstvima USAID-a.

Trenerica: Ajla Vehab Hrusto, magistrica pedagogije