Kreativni centar, 1.7.2017.

Cilj radionice je uviđanje razlike između negativne i pozitivne/afirmativne komunikacije. Kako se jedna i druga reflektiraju na učesnike u komunikaciji i na posmatrače.

Za analizu smo odabrali dječji film „Asterix i Obelix“  koji  nam je ujedno poslužio i kao osnov za diskusiju o ponašanjima kroz historiju i različite kulture. Sve zajedno je u funkciji pripreme učesnika za radionice glume i prevenciju rodno zasnovanog nasilja posmtrajući i rodne uloge kroz historiju i različite kulture.

Radionica je podržana projektom „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“

 

Treneri: Naida Bukvić i Mirza Bajramović

Volonterka: Alma Omerbegović