Kreativni centar, 22.4.2017.

“Šta me veseli a šta ljuti u školi i kod prijatelja” naziv je vježbe na radionici: Jačanje samopouzdanja – druge aktivnosti održane u subotu 22.4.2017. za učesnike Dječijeg kreativnog centra

Cilj: Naučiti preuzimati i razvijati odgovornost u odnosu na sebe i vlastite potrebe uz istovremeno uvažavanje potreba drugih, razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja i koncentracije

Projekat UG “Alternative” Kakanj: “Dječiji kreativni centar -mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja” podržan sredstvima IN Fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Kinderpostzegels fondacije iz Holandije

Treneri: Naida Bukvić, Emina Topalović i Maksuma Topalović