Kreativni centar, 25.3.2017.

“Važno je imati dobro mišljenje o sebi i ne stidjeti se vlastitih dobrih osobina”, zaključak je prve današnje vježbe kroz koju su djeca govorila o svojim dobrim osobinama.
“Kako se osjećate kad o sebi čujete lijepu/ ružnu riječ? Kako mislite da se osjeća dječak ili djevojčica koji umjesto lijepe riječi od drugih čuju samo ružne riječi? Mislite li da je tom dječaku ili djevojčici teže ili lakše naći lijepu riječ za sebe? ” pitanja su koja smo u nastavku postavljali učesnicima radionice. Cilj rasprave je da učesnici/ce shvate odgovornost koju imaju prilikom komuniciranja i mogućnost da tu istu komunikaciju kontrolišu ne povrijedivši druge.
Riječi koje upućujemo drugima imaju utjecaj na nas i na osobe oko nas te imaju moć i utječu da se osobe osjećaju dobro ili loše, odnosno da o sebi stvore dobro ili loše mišljenje, Također je važno shvatiti da način na koji nas drugi vide i komuniciraju s nama utječe na način na koji mi sami sebe vidimo.