Kreativni centar,23.4.2016.godine
Projekat: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja.
Projekat u organizaciji UG „Alternative“ Kakanj podržan je sredstvima In fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH

Cilj današnje igraonice je bio da naučimo slušati jedni druge,da shvatimo kako se osjećaju drugi kada ih ne slušamo i šta je to što osjećamo kada nas isključuju iz razgovora i društva.
Sa učesnicima se razgovaralo i o ponašanju djevojčica i dječaka u nekim tipičnim situcijama ( tko više plače,tko su veće tužibabe i slično).