Kamp “Tri dana bez tri ekrana”
Pogorelica- Fojnica, 27.- 28.8.2020.
Ciljevi:
Upoznavanje s komunikacijskim strategijama i tehnikama za učinkovito održavanje dobre komunikacije
Upoznavanje s oblicima verbalne i neverbalne komunikacije
Razvijanje komunikacijskih vještina: dijaloga, aktivnog slušanja, sažimanja, postavljanja pitanja, davanje povratnih informacija, asertivno ponašanje u komunikaciji
Razvijanje vještina učinkovitog rješavanja sukoba, naročito postizanja konsenzusa i situacije pobjednik-pobjednik.
Usvajanje vještina suradnje i sudjelovanja u timskom radu.
Trenerica: Maksuma Topalović