Na poziv Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, i partnera, USAID-a i Ambasade Švicarske, predstavnica NVO „Alternative“ Kakanj Maksuma Topalović aktivno je sudjelovala na konsultacijama u Zenici 8.3.2018. godine…

Continue Reading

Završna konferencija, Sarajevu 6.5.2018. Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, i partnera, USAID-a i Ambasade Švicarske, Izvještaj o konsultacijama Zajedničke komisije za lokalne vlasti predstavljen je u Sarajevu dana…

Continue Reading

Inicijativa učenika IX razreda OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kakanj za izradu replike Zgošćanskog stećka, jednog od najljepših stećaka u Bosni i Hercegovini, zaslužuje podršku relevantnih institucija. Nedavno započet razgovor o ovoj…

Continue Reading

Hotel Zenica, 8.3.2018.   Inicijativa za lokalne vlasti jeste zajednička inicijativa Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, zajedno sa partnerima, USAID-om i Ambasadom Švicarske.

Continue Reading

Mala sala Doma kulture, 24.2.2018. Skupština se odvijala u dva dijela, prvi dio Skupštine odnosio se na izmjene i dopune Statuta i izbor organa Skupštine a drugi dio je posvećen…

Continue Reading

Radna grupa u sastavu: Esmin Brodlija, dipl.psiholog i psihoterapeut, Vildana Neimarlija, prof. pedagogije i psihologije, Ajla Vehab, magistar pedagogije, Naila Obralija, profesor pedagogije i Maksuma Topalović, projekt menadžer projekta "Jednake…

Continue Reading

UG „Alternative“ Kakanj na XI Forumu za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama Sarajevo - Hotel Holiday inn, 28.i 29.1.2018 Koalicija za REKOM je 28. i 29. januara u Sarajevu organizovala…

Continue Reading

VIII Skupština Koalicije za REKOM Sarajevo - hotel Holiday inn, 27.1.2018. Šta je Koalicija za REKOM? To je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje…

Continue Reading

Godišnji sastanak EKO BIH 24-26.11.2017. Banja Luka Sastanku je prisustvovalo više od 40 eko organizacija i članova udruženja iz čitave BiH sa ciljem umrežavanja, razmjene iskustava i planiranja aktivnosti za…

Continue Reading

Javno slušanje radio drame „Aladin“ nastale u programu UG „Alternative“ Kakanj i edukatvna i zabavna dramska radionica za djecu 2Igrom do samozaborava“ uvrštene su u program Evropsk enoći teatra u…

Continue Reading
Close Menu