Dvije zahvalnice WV BiH za NVO Alternative Kakanj
Udruženje “Alternative” Kakanj i izvršna direktorica Maksuma Topalović primili su zahvalnice wv bih za razumijevanje, podršku i uspješnu saradnju te nesebičan doprinos u realizaciji aktivnosti ciljanih na osnaživanje ranjive djece i porodica u BiH