Općina Kakanj, 12. August 2019.

U VIP sali Općine Kakanj predstavljeno je 8 projekata mladih Kakanjki i Kakanjaca okupljenih oko Udruženja „Alternative“ i Kreativnog inovacijskog centra Kakanj (KICK).

Riječ je o ukupno osam projektnih prijedloga baziranih na aktuelnim lokalnim temama od značaja za populaciju mladih. Njihova prezentacija simbolično je upriličena povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.
Domaćin prijema je općinski načelnik Aldin Šljivo.

Cilj projektnih prijedloga je ponuditi provodiva rješenja za izazove u različitim oblastima od sigurnosti učesnika u saobraćaju, obogaćivanj sportskih i kulturnih sadržaja za mlade, unaprijeđivanja informaciono-tehnoloških vještina, reduciranog korištenja savremenih tehnologija do izgradnje zdravih prehrambenih navika.
Sastanku su, pored općinskog načelnika, prisustvovale Izvršna direktorica Udruženja „Alternative“ Kakanj Maksuma Topalović i predstavnica organizacije „World Vision“ Adisa Redžić.