U VIP sali Općine Kakanj na četvrtoj sjednicaiSavjeta mladih općinskog načelnika Maksuma Topalović, kao gost izlagač predstavila je aktivnosti Kreativnog inovacijskog centra Kakanj – Kick