Danas, 25.juna 2019.    u sali za sastanke Općine Kakanj održana je 3. sjednica Savjeta mladih općinskog načelnika.  Sjednici savjeta prisustvovale su  predstavnica World Visiona – Ured Zenica Jovanka Imamović i Izvršna direktorica Udruženja “Alternative” Kakanj Maksuma Topalović.

Razgovaralo se o podizanju svijesti o start-up programima i pokretanju biznis ideja među mladima.

Dogovorena je saradnja Savjeta sa navedenim organizacijama na realizaciji projekata od interesa za mlade naše općine.