Mladi u Kick-u promovirali projekte kao odgovor na društvene izazove

U cilju poticanja mladih ljudi da pokrenu društvene inovacije udruženje “Alternative” Kakanj je objavilo nagradno takmičenje “Kick your talent” u okviru projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj.
Dva mjeseca prijavljeni timovi su kroz radionice Design thinking i uz stručnu podršku Dženana Šarića – experta u razvoju društvenih inovacija, razvijali ideje rješavanja lokalnih problema na kreativan i efikasan način. Do kraja maja 2019. učesnici će finalizirati svoje društvene inovacije na teme: Kupujmo domaće, Ostvarimo turističku viziju Kaknja, Aerozagađenje i Pasivnost mladih.
Potvrdu da su na dobrom putu, tražili su i od svojih vršnjaka kojima su predstavili proces kroz koji su prošli i korake koje ih očekuju da završe društvene inovacije. Na prezentaciji održanoj 10.5.2019. prisustvovao je općinski načelnik Aldin Šljivo
Obraćajući se mladima, Općinski načelnik Aldin Šljivo nije krio oduševljenje idejama mladih ali i razvojem aktivnosti u Kicku

U pripremi prezentacija nesebičnu i značajnu podršku učesnici su imali od svojih profesora Azre Muftić i Mirhe Husika i Azema Husika, a u organizaciji događaja od profesorice Behije Kulović i pedagogice u kakanjskoj gimnaziji Vildane Neimarlija. Treba naglasiti da su sve tri kakanjske srednje škole podržale ovu i druge aktivnosti u Kicku.