Kick je dva dana bio centar razmjene ideja, dobrog druženja i stvaranja mreže podrške srednjoškolaca iz lokalnih timova ASuBiH Kakanj, Fojnica, Busovača, Donji Vakuf, Visoko i Breza. Oni su mladi i odvažni, ne dopada im se aktuelno stanje ali žele doprinijeti pozitivnim promjenama u bh. društvu.