Naida Bukvić   Osmogodišnji angažman u aktivnostima koje provodi NVO „Alternative“ za mene kao mladu osobu, osim mogućnosti da svoje slobodno vrijeme iskoristim na jedan produktivan način, doprinijelo je i…

Continue Reading Naida Bukvić

Jelena Radoš, Prof.engleskog jezika i književnosti Dugi niz godina sam upoznata sa radom NVO „Alternative“, a i sama sam bila dio tima u nekim projektima i seminarima. Kroz seminare koje…

Continue Reading Jelena Radoš

Admira Šeper Prof.engleskog jezika i književnosti "Alternative" Kakanj ima veliki značaj u razvoju našeg društva jer zagovara pozitivne promjene u našoj zajednici. Poseban akcenat se stavlja na mlade, zapošljavanju istih…

Continue Reading Admira Šeper

Vildana  Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije  iz Kaknja „Alternative“  pratim  sve vrijeme njihovog postojanja, 20 godina. U početku sam kao oduševljeni posmatrač  i, većinom,  pozitivni  kritizer  pratila  raznovrsne  aktivnosti „Alternativa“  čudeći  …

Continue Reading Vildana Neimarlija

Azem Husika dipl.ing.saobr. – profesor u SMŠ i Srednjoj tehničkoj školi Kakanj Učešćem u trodnevnom treningu u okviru projekta "Alternative": Kreativni centar - mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja, imao sam…

Continue Reading Azem Husika

Ajla Vehab Hrusto, magistar pedagogije  Zahvaljujući UG „Alternative“ bogatim svoje iskustvo, stičem znanja, te razvijam vještine i umijeća, a sve pobrojano je mladoj, nezaposlenoj osobi od velikog značaja. Stekla sam…

Continue Reading Ajla Vehab Hrusto

Amila Brodlija: "Imala sam priliku učestvovati u radionicama za odrasle, ali sam i roditelj čije je dijete bilo uključeno u radionice koje je provodio tim NVO Alternative Kakanj i moje iskustvo…

Continue Reading Amila Brodlija

Esmin Brodlija, dipl.psiholog i geštalt psihoterapeut   "Biti dio tima „Alternative“ Kakanj za mene predstavlja veliku čast i korak naprijed u profesionalnom i ličnom razvoju. Moj angažman u aktivnostima koje…

Continue Reading Esmin Brodlija