Vildana  Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije  iz Kaknja

„Alternative“  pratim  sve vrijeme njihovog postojanja, 20 godina. U početku sam kao oduševljeni posmatrač  i, većinom,  pozitivni  kritizer  pratila  raznovrsne  aktivnosti „Alternativa“  čudeći   se aktuelnom, kreativnom   i  praktičnom  izboru  problema  i  aktivnosti  uvijek  sposobnog   tima „Alternativa“ sa Maksumom Topalović  na čelu. Takvim izborom problema  za  projekte i  aktivnosti  davali su uvijek  veliki doprinos lokalnoj zajednici i šire.  Nekim problemima su se prvo i jedino Alternative bavile.Tako je bilo i  prije tri  godine kada sam se kao pedagog i psiholog  uključila u  Projekt koji se bavi  temom rodno zasnovanog nasilja  i  tu sam kao trener  i aktivni sudionik  uvidjela profesionalizam „Alternativa“ , te  spoznala pravu vrijednost  rada na  odgoju  djece i mladih kroz aktivnosti  fantastičnog  tima  ovog udruženja  čiji sam član s ponosom postala i ja. Hvala „Alternativama“  i  Maksumi  što su mi dali priliku da  radim u  sjajnom i  korisnom projektu, te se nadam da ćemo i ubuduće surađuvati na značajnim,  inovativnim i korisnim projektima.