Amila Brodlija:

“Imala sam priliku učestvovati u radionicama za odrasle, ali sam i roditelj čije je dijete bilo uključeno u radionice koje je provodio tim NVO Alternative Kakanj i moje iskustvo je krajnje pozitivno, jer su radionice zabavne, inovativne, edukativne, destigmatizirajuće i promiču ljudska prava i odgovornosti. Posebno mi se dopada rad sa djecom koji u njima potiče kreativnosti i uči ih pravim ljudskim vrijednostima.”