Azem Husika dipl.ing.saobr. – profesor u SMŠ i Srednjoj tehničkoj školi Kakanj

Učešćem u trodnevnom treningu u okviru projekta “Alternative”: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja, imao sam priliku upoznati i družiti se sa ljudima čije su ideje inspirativne i indikator su da se naše društvo razvija u pravom smjeru. Ipak, sve to ne bi bilo moguće da NVO ‘Alternative’ nije dala priliku i okupila kvalitetnu ekipu koja je dala svoj doprinos razvoju ovog projekta. Ova organizacija zaista pruža ljudima različitih profila i životne dobi da sve svoje ideje pretvore u konstruktivne, i za naše društvo jako bitne projekte.