Ajla Vehab Hrusto, magistar pedagogije 

Zahvaljujući UG „Alternative“ bogatim svoje iskustvo, stičem znanja, te razvijam vještine i umijeća, a sve pobrojano je mladoj, nezaposlenoj osobi od velikog značaja. Stekla sam nove, značajne kompetencije i usavršila postojeće radeći radionice u UG „Alternative“. Kroz trodnevnu edukaciju, družeći se sa iskusnim i stručnim osobama imala sam priliku raditi na sebi, čuti nešto novo, potvrditi postojeća znanja i razviti nove vještine. Edukacija nam je omogućila širenje vidika, dolaženje do rješenja na različite načine, osvještavanje o aktuelnim problemima u našoj okolini, gledanje na stvari iz različitog ugla, te motiviranje za rad kako u lokalnoj zajednici, tako i na sebi. Svako na svoj način, iz oblasti u kojoj je stručnjak, doprinio je da se edukacija uspješno privede kraju, te da se ostvari njen cilj. Moje je iskreno zadovoljstvo biti dio UG „Alternative“.