Esmin Brodlija, dipl.psiholog i geštalt psihoterapeut  

“Biti dio tima „Alternative“ Kakanj za mene predstavlja veliku čast i korak naprijed u profesionalnom i ličnom razvoju. Moj angažman u aktivnostima koje provodi NVO „Alternative“ pružio mi je mogućnost i zadovoljstvo da zajedno sa drugim članovima tima radim na unaprijeđenju mentalnog i socijalnog blagostanja, te zaštiti prava djece i roditelja, mladih, odraslih, marginalizovanih grupa, te  osoba koje su profesionalno angažirane da brinu o djeci i mladima. Uvid u pripreme, provođenje i evaluaciju aktivnosti daje mi za pravo da kažem da je prava čast i sreća imati „Alternative“ u BiH,a posebno u lokalnoj zajednici”.