Kako početi?, tekstualni dio slajda i šta odabrati, Izbor fonta, izbor boja, izbor pozadine, uklapanje slika, prelaz između slajdova i animacije i Vještine prezentiranja, teme su jučerašnje radionice za učesnike…

Continue Reading Vještine prezentiranja

Konsultacije - pisanje priejdloga projekata u Kick-u kroz projekat NVO Alternative Kakanj usmjeren na jačanje kapaciteta omladinskih OCD. Projekat je podržan sredstvima WV BiH.

Continue Reading Konsultacije – definisanje projektnih ciljeva

Konsultativni sastanak projektnih timova u okviru projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta omladinskih OCD. Projekat implementira udruženja "Alternative" Kakanj uz podršku World Vision BiH. Kreativni inovacijski centar Kakanj - KICK, 3.7.2019. Konsultant,…

Continue Reading Konsultacije – Izrada projektnih prijedloga

Hotel Board -Jahorina, 16.6.2019. Potencijal mladih je resurs na koji lokalna zajednica može računati u demokratizaciji društva. Treba čuti projektne ideje mladih i podržati ih u realizaciji istih. Radili smo…

Continue Reading Moja uloga u demokratizaciji društva

Hotel Board -Jahorina, 14.-16.6.2019.  Trodnevni  trening je učesnicima omogućio sticanje konkretnih  znanja potrebnih za izradu prijedloga projekta. Ovaj trening je uključio rad na konkretnim idejama kroz sve segmente aplikacione forme:…

Continue Reading Jačanje kapaciteta omladinskih OCD

Kick, 29.5.2019. Izrada projekta putem logičkog pristupa je metoda analize problema i primjerenosti planiranih aktivnosti i rješenja. Kroz taj se proces otkriva pozadina problema i provjerava se prikladnost predloženih aktivnosti…

Continue Reading Izrada projekta putem logičkog pristupa

Kick, 11.5.2019. Cilj: Povećanje znanja mladih ljudi o civilnom društva i modelima uključivanja u društvene procese Kakvu društvenu promjenu nose mladi, jedno je od pitanja sa kojima smo započeli radionicu.…

Continue Reading Uloga OCD u demokratizaciji društva

Kick, 23.4.2019. Uskoro nova rješenja u oblasti turizma i promocije domaćih proizvoda u Kaknju Kick your talent – program u okviru Kreativnog inovacijskog centra Kakanj, najavljuje nova rješenja timova mladih…

Continue Reading Konsultacije sa timom srednjoškolaca – razvoj projektne ideje

U okviru Kickovog programa "Kick aot local problems" grupa srednjoškolaca iz Kaknja i Fojnice radi na kreiranju rješenja na zajedničkom izazovu kako unaprijediti aktivizam mladih Problem je identifikovan na radionici…

Continue Reading Kako unaprijediti aktivizam mladih

Aktivnosti Resursnog centra civilnog društva Kakanj: Podrška udruženju građana „Farmeri“ Kakanj Koordinator RC civinog društva Kakanj: UG „Alternative“ Kakanj Podrška u obuci za planiranje i pisanje projekte i programa rada …

Continue Reading Konsultacije u izradi projekata za udruženje „Farmeri“ Kakanj