Kick, 23.4.2019.

Uskoro nova rješenja u oblasti turizma i promocije domaćih proizvoda u Kaknju
Kick your talent – program u okviru Kreativnog inovacijskog centra Kakanj, najavljuje nova rješenja timova mladih ljudi prijavljenih na javni poziv društvenih inovacija „Ostvarimo turističku viziju Kaknja“ i „Kupujmo domaće“
Završena je prva faza u procesu društvenog inoviranja i započeta faza u kojoj se potvrđuje da li ponuđena rješenja zadovoljavaju kriterije društvenih inovacija.

Timove čije su ideje odabrane za dalju podršku u KICK-u čine:
T 1 – Adnan Smaka, Anida Zahirović i Naida Osmanbegović
T 2 – Aida Alić i Adnan Plasto;
T3 – Amna Hrusto, Adnan Hadžić i Mehmed Sikira, i
T4 – Nedzma i Nedzada Zahirović i Maida Begić

Proces inoviranja u Kick-u vodi Dzenan Šarić, mg. menadžmenta u državnom i NVO sektoru.

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)