Aktivnosti Resursnog centra civilnog društva Kakanj: Podrška udruženju građana „Farmeri“ Kakanj

Koordinator RC civinog društva Kakanj: UG „Alternative“ Kakanj

Podrška u obuci za planiranje i pisanje projekte i programa rada  UG „Farmeri“ Kakanj.

11.11.2014. godine