Kako početi?, tekstualni dio slajda i šta odabrati,
Izbor fonta, izbor boja, izbor pozadine, uklapanje slika, prelaz između slajdova i animacije i
Vještine prezentiranja,
teme su jučerašnje radionice za učesnike Kick-a i Proaktivne omladine, u okviru projekta udruženja “Alternative” Kakanj “Znam kako biti aktivan/a” podržanog sredstvima WV BiH kroz program uspostavljanje dnevnih centara za djecu i mlade u BiH.
Trenerica: Maksuma Topalović