Konsultativni sastanak projektnih timova u okviru projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta omladinskih OCD. Projekat implementira udruženja “Alternative” Kakanj uz podršku World Vision BiH.

Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK, 3.7.2019.

Konsultant, Maksuma Topalović