Hotel Board -Jahorina, 16.6.2019.

Potencijal mladih je resurs na koji lokalna zajednica može računati u demokratizaciji društva. Treba čuti projektne ideje mladih i podržati ih u realizaciji istih. Radili smo na identifikaciji problema i potreba mladih i definiranju strateških pravaca za rješavanje istih.

Projekt: Znam kako biti aktivan/a podržan je sredstvima WV BiH