Kakanj, 14.2.2015. Nižu se jedna za drugom radionice za djecu u Omladinskom centra Kakanj, jačaju prijateljstva, usvajaju vještine timskog rada, obogaćuju znanja. O današnjoj temi: "Zdrava ishrana" djeca su svoje…

Continue ReadingSvakog dana zdrava hrana

UG „Alternative“ Kakanj organizira dvije dvodnevne škole u prirodi, jednu 12.-13 juna 2014. i drugu 16.-17. Juna na Bočici. Učesnici su mali maturanti OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj. Škole u…

Continue ReadingDvije dvodnevne škole u prirodi

Debatiraju timovi u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj. Priprema debetanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva. 24.2.2014.

Continue ReadingDebata: Čini li nas cigareta odraslijima? – 1

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue ReadingRadionice: Piramida ishrane – 3

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue ReadingRadionice: Piramida ishrane – 2

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue ReadingRadionice: Piramida ishrane – 1