Centar za mentalno zdravlje Kakanj u suradnji sa UG "Alternative" Kakanj, Gimnazijom „Muhsin Rizvić“ te srednjom tehničkom školom „Kemal Kapetanović“ i srednjom stručnom školom, organizirali su u srijedu, 18.3. 2015.…

Continue Reading Radionica za učenike srednjih škola: Svijest o sebi i drugima

U Omladinskom centru Kakanj dana 24.02. 2015. održana je radionice za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola u Kaknju na temu: Kako se nositi sa stresom i emocijama.  Radionica je organizirana…

Continue Reading Radionica za predstavnike vijeća srednjih škola: Kako se nositi sa stresom i emocijama

Kakanj, 14.2.2015. Nižu se jedna za drugom radionice za djecu u Omladinskom centra Kakanj, jačaju prijateljstva, usvajaju vještine timskog rada, obogaćuju znanja. O današnjoj temi: "Zdrava ishrana" djeca su svoje…

Continue Reading Svakog dana zdrava hrana

UG „Alternative“ Kakanj organizira dvije dvodnevne škole u prirodi, jednu 12.-13 juna 2014. i drugu 16.-17. Juna na Bočici. Učesnici su mali maturanti OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj. Škole u…

Continue Reading Dvije dvodnevne škole u prirodi

Debatiraju timovi u OŠ #Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj . Priprema debatanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva.  

Continue Reading Debata: Čini li nas cigareta odraslijima? – 2

Debatiraju timovi u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj. Priprema debetanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva. 24.2.2014.

Continue Reading Debata: Čini li nas cigareta odraslijima? – 1

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj, decembar…

Continue Reading Piramida ishrane i promocija zdravog stila života – 2

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue Reading Radionice: Piramida ishrane – 3

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue Reading Radionice: Piramida ishrane – 2

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue Reading Radionice: Piramida ishrane – 1