Debatiraju timovi u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj.

Priprema debetanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva.

24.2.2014.