Centar za mentalno zdravlje Kakanj u suradnji sa UG “Alternative” Kakanj, Gimnazijom „Muhsin Rizvić“ te srednjom tehničkom školom „Kemal Kapetanović“ i srednjom stručnom školom, organizirali su u srijedu, 18.3. 2015. treću radionicu u okviru programa grupne podrške.

Geštalt psihoterapeutski pristup radionicama potiče učesnike – učenike srednjih škola da u upoznavanju sebe i kontaktu sa životnom okolinom razmjene mišljenja i iskustva kako bi se na lakši način suočili sa svakodnevnim situacijama. Trener na radionici je Esmin Brodlija dipl. psiholog i geštalt psihoterapeut