U Omladinskom centru Kakanj dana 24.02. 2015. održana je radionice za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola u Kaknju na temu: Kako se nositi sa stresom i emocijama.  Radionica je organizirana od strane Centra za mentalno zdravlje Kakanj u suradnji sa UG “Alternative” Kakanj.