UG „Alternative“ Kakanj organizira dvije dvodnevne škole u prirodi, jednu 12.-13 juna 2014. i drugu 16.-17. Juna na Bočici. Učesnici su mali maturanti OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj.

Škole u prirodi nastavak su edukativnog ciklusa o zdravom načinu življenja. Podržane su sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva.