Kamp "Tri dana bez tri ekrana" Pogorelica- Fojnica, 27.- 28.8.2020. Ciljevi: Upoznavanje s komunikacijskim strategijama i tehnikama za učinkovito održavanje dobre komunikacije Upoznavanje s oblicima verbalne i neverbalne komunikacije Razvijanje…

Continue Reading Razvoj komunikacijskih vještina i suradnje

Danas, 6.3.2019. godine, u prostorijama KICK-a održana je još jedna radionica za učenike IX-e odjeljenja OŠ "Hamdija Kresevljakovic". Radionica je imala za cilj razviti kod učenika svijest o načinima na…

Continue Reading Ti Ja govor

Da djeca koja nemaju u 2019. pronađu svoj dom novogodišnja je poruka učesnika Dječjeg kreativnog centra pri Udruženju Alternative Kakanj. Na današnjoj radionici (22.12.2018.) pravili smo novogodišnje ukrase među kojima…

Continue Reading Da djeca koja nemaju u 2019.g. pronađu svoj dom – dječja prava

Projekat: Kreativni centar - mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja Omladinski centar Kakanj, 2.6.2018. Trenerica: Naida Bukvić Učesnici su pokazali zainteresiranost za igru asocijacija na temu književnih djela i pisaca iz…

Continue Reading Školska lektira kroz igru asocijacija i poticanje čitanja

Tema:  Definiranje tema, sadržaja i materijala radionica u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i unapređenja inkluzivnog obrazovanja Udruženje „Alternative“ Kakanj u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i unapređenja inkluzivnog obrazovanja…

Continue Reading Trodnevni trening: Prevencija RZN i inkluzivno obrazovanje

Cilj radionice: Vježbanje rješavanje sukoba kroz suradnju i zabavnu aktivnost izrade stripa sa likovima u sukobu te osmišljavanje različitih završetaka sukoba   Dječji kreativni centar, 14.4.2018. Učesnici su kreirali strip…

Continue Reading Kreativna radionica: izrada stripa “Nenasilno rješavanje sukoba”

U OŠ "Omer Mušić" Brežani početkom februara 2018. održane su dvije radionice na teme: "Komunikacija" i "Komunikacija i saradnja" Projekat „Jednake šanse za obrazovanje „ podržan sredstvima Federalnog mnistarstva obrazovanja…

Continue Reading Dvije radionice u okviru projekta “Jednake šanse za obrazovanje“

Jednake šanse za obrazovanje – Radionice: Identitet i suradnja   OS "Omer Mušić Brežani - Područna škola „Čelikovina“ - Ričica, 22.12.2017. Trenerice: Naila Obralija-Mioč​ i  Maksuma Topalović​ Projekt:  Jednake šanse…

Continue Reading Jednake šanse za obrazovanje – Radionice: Identitet i suradnja

Jednake šanse za obrazovanje – radionice: Komunikacija i suradnja   OS "Omer Mušić Brežani - Područna škola „Čelikovina“ - Ričica, 20.12.2017. Trenerice: Naila Obralija-Mioč​ i  Maksuma Topalović​ Projekt:  Jednake šanse…

Continue Reading Jednake šanse za obrazovanje – radionice: Komunikacija i suradnja

Inkluzivno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, tema je radionice koju UG „Alternative“ Kakanj u partnerstvu sa OŠ „Omer Mušić“ Brežani implementira kroz projekat „Jednake šanse za sve". projekat podržava federalno…

Continue Reading Inkluzivno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika