U OŠ “Omer Mušić” Brežani početkom februara 2018. održane su dvije radionice na teme: “Komunikacija” i “Komunikacija i saradnja”
Projekat „Jednake šanse za obrazovanje „ podržan sredstvima Federalnog mnistarstva obrazovanja i nauke
Partener: OŠ „Omer Mušić“ Brežani
Trenerice Naila Obralija i Maksuma Topalović

CILJEVI I ZADACI:
Obrazovni: Naučiti djecu, pojmovima vezanih za komunikaciju i saradnju.

Formiranje predstava o procesu nenasilne komunikacije.

Upoznavanje sa 4 koraka nenasilne komunikacije.
Funkcionalni: Razvoj sposobnosti i misaonih operacija vezanih za komunikaciju i saradnju.

Razvoj komunikacijskih i saradničkih vještina.

Odgojni: Razvoj navika nenasilne komunikacije, interesa i osobina ličnosti kroz proces nenasilne komunikacije i saradnje. Uočavanje značaja kvalitete komunikacije i saradnje.
Korištene nastavne metode rada: predavanja (objašnjenje), razgovora (razvojni i slobodni), diskusije (neposredna i u malim grupama), pisanih radova (samostalno pisanje)