Inkluzivno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, tema je radionice koju UG „Alternative“ Kakanj u partnerstvu sa OŠ „Omer Mušić“ Brežani implementira kroz projekat „Jednake šanse za sve”. projekat podržava federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Cilj radionice, održane 14.12.2017. u OŠ „Omer Mušić“ Brežani je jačati kapacitete nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Treneri: Naila Obralija, Esmin Brodlija i Maksuma Topalović
Obrađivane teme: Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama i problemima u emocijama i ponašanju, Kako učimo i kako planiramo individualne programe obrazovanja i Kako prepoznati potškoće u učenju kod školske djece

Učesnici: 17 nastavnika/ca OŠ „Omer Mušić“ Brežani

Učesnici su kroz rad u malim grupama:
– prepoznali potrebe inkluzivnog odgoja i obrazovanja od kontunuirane edukacije nastavnika do kreiranja ugodnog i sigurnog okruženja i potrebe da se proces obrazovanja prilagodi svim učesnicima uz poštivanje različitosti i individualnih potreba svih učesnika;
– definirali karakteristike nastavnika koji efikasno upravlja inkluzivnim razredom te dobili više informacija o tome od strane trenera;
– tražili više radionica za učenike s ciljem da ih se upozna s njihovim pravima i ukaže na njihovu važnost u društvu
– identifikovali potrebu za više praktičnog rada i upoznavanjem s primjerima dobre prakse gdje se potiče mašta i kreativnost
– razmijenili mišljenja o principima i strukturi izrade individualnog prilagođnog programa.

Učesnici su radionicu ocijenili korisnom i potrebnom ali i dali preporuke i identifikovali teme koje bi voljeli slušati na budućim radionicama. Partneri u projektu uzet će sve to u obzir kod planiranja narednog događaja.
Većina učesnika procijenila je da će im dobijene informacije pomoći u kreiranju individualnih prilagođenih programa ali da bi im konkretni primjeri iz prakse npr. u predmetu matematika, dobro došli.

Inače, krajnji cilj projekta Jednake šanse za sve je inkluzivna škola – škola u kojoj je svako dijete dobrodošlo, svaki roditelj uključen, a svaki nastavnik poštovan.