Danas, 6.3.2019. godine, u prostorijama KICK-a održana je još jedna radionica za učenike IX-e odjeljenja OŠ “Hamdija Kresevljakovic”. Radionica je imala za cilj razviti kod učenika svijest o načinima na koje slušamo druge ljude, ta načine na koje im se obraćamo. Učenici su svoj govor prepoznali kao govor prepun etiketa, dijagnoza i zahtjeva. Kroz niz vježbi učenici su nastojali prevesti TI poruke u JA poruke, prepoznati ih u svakodnevnom govoru i ojačati socijalne vještine, te izraziti svoja osjećanja, potrebe i želje. Kritičko promišljanje, moralno prosuđivanje i analiza izgovorenih rečenica doveli su do uspješnog ostvarenja cilja radionice

Radionica je održana u okviru projekta udruženja “Alternative” Kakanj : Prevencija rodno zasnovanog nasilja u planovima razredne nastave u osnovnim i srednjim školama.” Projekat je podržan iz sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH – Agencije za ravnopravnost spolova BiH kroz projekat “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BIH” podržanog sredstvima USAID-a.
Trenerica: Ajla Vehab Hrusto, magistrica pedagogije