Kick your idea!  (Pokreni društvenu inovaciju)     Javni poziv za edukatora u Kick-u     Za potrebe projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK u okviru programa Kick…

Continue ReadingKick your idea!

  Kick Your Talent     Ako ste mladi, inovativni, volite timski rad i takmičarskog ste duha ovo je prilika da izbrusite svoje talente radeći na inovativnom rješenju. Kreativni inovacijski…

Continue ReadingKick Your Talent

Naida Bukvić   Osmogodišnji angažman u aktivnostima koje provodi NVO „Alternative“ za mene kao mladu osobu, osim mogućnosti da svoje slobodno vrijeme iskoristim na jedan produktivan način, doprinijelo je i…

Continue ReadingNaida Bukvić

Jelena Radoš, Prof.engleskog jezika i književnosti Dugi niz godina sam upoznata sa radom NVO „Alternative“, a i sama sam bila dio tima u nekim projektima i seminarima. Kroz seminare koje…

Continue ReadingJelena Radoš

Admira Šeper Prof.engleskog jezika i književnosti "Alternative" Kakanj ima veliki značaj u razvoju našeg društva jer zagovara pozitivne promjene u našoj zajednici. Poseban akcenat se stavlja na mlade, zapošljavanju istih…

Continue ReadingAdmira Šeper

Vildana  Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije  iz Kaknja „Alternative“  pratim  sve vrijeme njihovog postojanja, 20 godina. U početku sam kao oduševljeni posmatrač  i, većinom,  pozitivni  kritizer  pratila  raznovrsne  aktivnosti „Alternativa“  čudeći  …

Continue ReadingVildana Neimarlija