U Organizaciji udruženja Alternative na Jahorini nastavljen ciklus radionica čiji je cilj osposobiti mlade da razviju dobre projekte i da ih uspješno implementiraju.   Trenerica: Maksuma Topalović

Continue Reading Jačanje kapaciteta omladinskih OCD

Mladi su propitivali vlastiti doprinos u demokratizaciji bh.društva. Šta sami čine i šta bi mogli poboljšati te kakve su mogućnosti aktivizma mladih u lokalnoj zajednici. Može li se šta promijeniti,…

Continue Reading Moja uloga u demokratizaciji društva

Radionica je realizirana u trajanju od dva školska časa odjeljenske zajednice u trećem (III) razredu gimnazije iz oblasti Jačanja ličnosti mladih, a kroz prizmu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.…

Continue Reading Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladima kroz jačanje faktora zaštite i pružanje podrške

Danas smo nastavili sa radionicama učenja kroz igru. Dakle, zabave i edukacije nije nedostajalo i s nestrpljenjem očekujemo sljedeće radionice. Ovaj put smo ponovo s djecom definirali teme o kojima…

Continue Reading Spretni, sretni i okretni

Ciljevi radionice: Razvijenje misaonih i logičkih operacija kod djece, razvijanje takmičarskog duha; Poticanje i razvijanje kreativnosti, razvijanje smisla za lijepo; Vježbanje pažnje i koncentracija, zabava; Izražavanje svojih osjećaja i razmišljanja…

Continue Reading Nema toga što ne može dijete

Prepoznati rodno zasnovano nasilje i aktivno djelovati na isključivanju nasilja u svom okruženju, samo je jedna od preporuka sa radionice “Isključimo nasilje”. Učesbnici.  Učenici Mješovite srednje škole Kakanj Trenerica Alisa…

Continue Reading Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama

Radionica je započela čitanjem optužnice učenici Christiane Vere F. ( lik iz romana "Mi djeca s kolodvora Zo") Nakon čitanja optužnice, učesnici su analizirali dijelove knjige od djetinjstva Christiane Vere…

Continue Reading Mi djeca s kolodvora Zoo

Dječja kreativna radionica u udruženju "Alternative" Kakanj, subota, 23.3.2019. Aktivnosti: 1. Gradnja konstrukcije, Cilj aktivnosti: Razvijanje kreativnih građevinskih ideja, razvijanje saradničkih vještina. 2. Mozaik od papira, Cilj aktivnosti: Razvijanje kreativnosti,…

Continue Reading Mali kreativci, glumci, genijalci-intelektualci

Dječja kreativna radionica održana je 9.marta 2019 u Kick-u. Sadržaj: izrada proljetnog cvijeća od vate i kokica i izrada mini vrtova u plastičnim tanjirima. Na kraju radionice zabava kroz zanimljive…

Continue Reading U susret proljeću