Spoj zabave i igre, edukacije i invencije. park JU KSC Kakanj u periodu 28.7.-2.8.2019.

Ciljevi:

 (1) podizanje svijesti javnosti o postojanju animacionih i edukativnih radionica za djecu koje nisu bazirane na modernim tehnologijama i skupim igračkama i lako su dostupne svim socijalnim kategorijama, zanimljive su i doprinose socijalizaciji djece,

(2)  Sticanje određenih znanja i vještina kroz igru i zabavu i

(3) Omogućavanje djeci konstruktivno provođenje slobodnog vremena 

(4) Poticanje razvoja motorike za najmlađe i kreativnih i komunikacijskih vještina za sve uzraste do 12 godina

Aktivnosti, 28.7.2019.

Crtanje i bojenje leptira na platnu kao podloge za slikanje djece gdje djeca zauzimaju položaj tijela leptira a platnena krila su sami obojili

Lov na blago – cilj je tko će prvi otkriti blago uz pomoć tragova, mape i zagonetki

Donatori: World Vision BiH i Općine Kakanj