Škola programiranja
Kick, 20.7.2019. i 26.7.2019.
Druga radionica drugog ciklusa škole programiranja