Kako je sve počelo   Sve je počelo 1997. godine zahvaljujući entuzijazmu dvadesetak kakanjki koje su slobodno vrijeme provodile u sportsko rekreativnim  aktivnostima. Opća nezaposlenost, tek završen rat, prelazak iz…

Continue ReadingKako je sve počelo

Članstvo u mrežama   “Alternative” je članica sljedećih mreža:   o    Regionalna mreže: Koalicija za REKOM http://recom.link o    EKO BiH mreža o    Ženska mreža  http://zenskamreza.ba o    Koalicija za zaštitu rijeka o   Mreža “Sporazum plus” BiH o   Mreža pravde BiH o   Regionalna…

Continue ReadingČlanstvo u mrežama

Pravni status Pravni status: Udruženje građana Osnivačka skupština: 17.02.1998. godine Registracija: Ministarstvo pravde Zeničko-Dobojski kanton, 24.02.1998. godine. Preregistracija: Preregistracija u skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama, 12.01.2004. Forum žena…

Continue ReadingPravni status, upravna tijela i osoblje

Principi djelovanja Pomažemo našim KORISNICIMA da participiraju u kreiranju naših projekata. Indikator naše uspješnosti je, prije svih, zadovoljstvo korisnika našim uslugama. Stalno radimo na EDUKACIJI VRIJEDNOST našeg rada podiže vrijednost…

Continue ReadingPrincipi djelovanja

Misija Udruženje građana "Alternative" Kakanj je nevladina organizacija koja je voljna svoja znanja i iskustva podijeliti sa drugima i stjecati nova, sa ciljem promoviranja i zaštite ljudskih prava, izgradnje tolerancije…

Continue ReadingMisija i vizija