Pravni status

Pravni status: Udruženje građana

Osnivačka skupština: 17.02.1998. godine

Registracija: Ministarstvo pravde Zeničko-Dobojski kanton, 24.02.1998. godine.

Preregistracija:

Preregistracija u skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama, 12.01.2004.

Forum žena „Alternative“ Kakanj vrši preregistraciju u UG „Alternative“ Kakanj, 27.04.2009. godine

Od osnivanja pa sve do danas “Alternative” se razvijaju u jaku i pouzdanu organizaciju. Povjerenje koje smo stekli svojim radom omogućilo nam je da postanemo ono što smo danas: organizacija kojoj se vjeruje.

 

Upravna tijela

 

Predsjedništvo

Od 1998.-1999.:   Maksuma Topalović, Predsjednica  i Izelsota Dada Hadžić, poslovna direktorica

Upravni odbor

Od 1999.-2004.: Josip Miočević, Predsjednik Upravnog odbora i Maksuma Topalović, Izvršna direktorica

Od 2004.:2018.: Izudin Neimarlija, Predsjednik Upravnog odbora i Maksuma Topalović, Izvršna direktorica

Članovi Upravnog odbora: Izudin Neimarlija, tehnički direktor Tvornice cementa Kakanj;  Amela Džomba., profesorica u srednjoj tehničkoj školi, Ana Dojčinov, dipl. ing. arh., Abdulah Delibašić, dipl. ing.arh.  i Damir Stanković Mr.dr.med.vet

Skupština:

Predsjednik Skupštine: Dalibor Lovrić

 

Osoblje:

Stalno i povremeno uposleni tokom 20 godina rada:

(1) Andrijana Pavlović, (2) Dražena Tubić, (3) Dženan Šarić, (4) Josip Miočević, (5) Maksuma Topalović, (6) Medina Fejzović, (7) Mirnes Bajtarević,  (8) Nermina Zuli, (9) Neven Radoš, (10) Sakiba Hamzakadić i (11) Saša Kadrić

 

Uposleni: 2017/ 2018.

Maksuma Topalović, Izvršna direktorica

Vođenje finansijskog poslovanja : Knjigovodstveni servis Finesa, Kakanj

Po osnovu Ugovora na povremenim poslovima: Alisa Provalić, Alma Hasagić, Belma Dizdarević, Dejan Terzić, Duško Kostić, Emina Topalović, Esmin Brodlija, Jelena Radoš, Josip Miočević, Naida Bukvić, Naila Obralija, Mirza Bajramović Vildana Neimarlija,